Biuro organizatora
22 Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej / 22 International Long-Term Care Conference
fundacja@tzmo.com.pl