22. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej

GLOBALNE WYZWANIA W STAROŚCI
CHOROBA ALZHEIMERA I INNE FORMY DEMENCJI

Jak poprawić jakość życia osób chorych z różnymi formami demencji?
Dobre praktyki ze świata.

18-20 września 2019
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

18 września - Dzień I
18:00
Uroczysta inauguracja

Wykład Inauguracyjny – Czy możemy się uchronić przed chorobą Alzheimera?

prof. dr hab. Maria Barcikowska

19 września - Dzień II
9:00 – 10:45
Sesja I
Pozytywne podejście do opieki w chorobie Alzheimera i innych formach demencji.

Teepa Snow (USA)

10:45 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 13:15
Sesja II
Po drugiej stronie lustra. Czy dobrze rozumiemy to, co widzimy?
Doświadczenia osób chorujących na demencję.

Moderator: Teepa Snow

 1. Życie z demencją

  dr Jennifer Bute (Wielka Brytania)

 2. Zaawansowana demencja: w kierunku najlepszej praktyki

  prof. dr hab. Debbie Tolson (Szkocja)

 3. Mój wewnętrzny głos mówi Twoimi słowami. Język w budowaniu relacji z podopiecznym.

  Leszek Guga (Polska)

 4. Podejmowanie decyzji w imieniu osób z zaawansowaną demencją.

  Jayne Murphy (Wielka Brytania)

13:15 – 14:00
Lunch
14:00 – 15:45
Sesja III
Otoczenie ma znaczenie. Co możemy zrobić, by minimalizować negatywne objawy choroby oraz poprawić jakość życia chorego i komfort opieki?

Moderator: prof. dr hab. Debbie Tolson

 1. 3 Funty nadziei

  Sarah Brown (USA)

 2. Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Jaki jest jego wpływ na sprawności i zachowanie?

  Teepa Snow (USA)

15:45 – 16:15
Przerwa kawowa
16:15 – 17:45
Sesja IV
Alzheimer u specjalisty. Czy znamy lekarstwo?

Moderator: prof. dr hab. Piotr Błędowski

 1. Choroba Alzheimera – wczesne rozpoznanie i wsparcie terapeutyczne

  prof. dr hab. Maria Barcikowska (Polska)

 2. Znaczenie żywienia w chorobach demencyjnych

  dr Agnieszka Guligowska (Polska)

19.30
Kolacja w ramach wieczoru integracyjnego
CT PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, Toruń
20 września - Dzień III
9:00 – 12:00
Sesja V (z przerwą kawową)
Dobre praktyki w opiece nad osobami z demencją.
 1. Kompleksowa opieka nad osobą z demencją w instytucji opieki długoterminowej

  Agnieszka Cysewska (Polska)

 2. Empatyczne Wspólnoty jako szansa integracji opieki nad osobami chorymi na demencje i ich bliskimi w Polsce i Europie Wschodniej.

  dr hab. Piotr Krakowiak (Polska)

 3. Ewaluacja bonu Alzheimer 75

  dr hab. Beata Bugajska (Polska)

 4. Samodzielność i zmiana kultury opieki

  Leszek Guga (Polska)

 5. Wyzwania systemowe dla starzejącej się Polski

  Anna Kozieł (Polska)

 6. Rozwiązania pielęgnacyjne dla osób z nietrzymaniem moczu w instytucjach opieki długoterminowej

  Hanna Szymkiewicz (Polska)

 7. Skoordynowana opieka środowiskowa dla osób z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji i ich opiekunów

  Barbara Łukawska (Polska)

 8. Własny dom czy instytucja – trudne wybory opiekunów

  dr Justyna Mazurek, dr Dorota Szcześniak (Polska)

 9. Zespół kruchości – jeden wielkich problemów geriatrycznych. Postępowanie w zespole kruchości. Całościowe podejście w promowaniu zaawansowanego wieku bez niepełnosprawności w Europie – inicjatywa ADVANTAGE.

  dr Ewa Kądalska (Polska)